Preview

FARMAKOEKONOMIKA. Modern Pharmacoeconomics and Pharmacoepidemiology

Advanced search

PRINCIPLES OF IMPORT SUBSTITUTION REGARDING DRUGS

https://doi.org/10.17749/2070-4909.2015.8.2.038-042

Full Text:

Abstract

This articles is devoted to major principles of import substitution regarding drugs within the scope of restriction lists at various levels of the health care system. The article reviews the methodology of import substitution of drugs represented as a systematic and consistent process aimed at reduction or termination of import of medical and drug products by its substitution with similar domestic products at the domestic market of the country.

About the Authors

Alana Viktorovna Dzaneva
NGO "National Center for Technology Assessment in Health Care"
Russian Federation
PhD, an expert in pharmacoeconomics, str. Butlerova d. 12, Moscow, 117485


Vitalii Vladimirovich Omel'yanovskii
Institute of Applied Economic Research of RANEPA; Head of the Health Care Finance Center
Russian Federation

MD, Professor, Director of the Center for Technology Assessment in Health Care;

Research Financial Institute of the Ministry of Finance of the Russian Federation,

Nastasiinsky lane d. 3 p. 2, Moscow, 127006

 Saniyat Aleksandrovna Kagermazova
Non-profit organization "Foundation for Development of the Center of Research and Commercializing of New Technologies" (Fund "Skolkovo")
Russian Federation

Analyst Cluster biological and medical technology;

2nd Bauman Str., 5, Moscow, 105005References

1. Varlamov K.V. Product Safety – the major problem of import substitution [Lekarstvennaya bezopasnost' – vazhneishaya zadacha importozameshcheniya. 16.03.2015 (In Russian)]. http://onfru/2015/03/16/kirill-varlamov-lekarstvennaya-bezopasnost-vazhneyshaya-zadacha-importozameshcheniya/ (accessed 11.06.2015).

2. Luk'yanchuk E. Import substitution: foreign experience. №786 (15) 18.04.2011. [Importozameshchenie: zarubezhnyi opyt. №786 (15) 18.04.2011 (In Russian)]. http://www.apteka.ua/article/79186 (accessed 13.06.2015).

3. The Government will limit government purchases of imported medicines and medical products industry 15.05.2015) [Pravitel'stvo ogranichit goszakupki importnykh lekarstv i produktov 15.05.2015 Meditsinskaya promyshlennost'] http://importozamechenie.ru/pravitelstvo-ogranichit-goszakupki-importnyx-lekarstv-i-produktov/#more-1208 (In Russian)].

4. An annex N1 to the order of the Government of the Russian Federation on December 30, 2014 № 2782-p. The list of vital and essential drugs [Prilozhenie N1 k rasporyazheniyuPravitel'stva RF ot 30 dekabrya 2014 g. № 2782-r. Perechen' zhiznennoneobkhodimykh i vazhneishikh lekarstvennykh preparatov (In Russian)].

5. The draft decision of 1 June 2015 the Government of the Russian Federation "On approval of rules determining the interchangeability of drugs for medical use." [Proekt postanovleniya ot 1 iyunya 2015 g. Pravitel'stva RF «Ob utverzhdenii Pravil o predeleniya vzaimozamenyaemosti lekarstvennykh preparatov dlya meditsinskogo primeneniya». (In Russian)].

6. An annex N 2 to the order of the Government of the Russian Federation dated December 30, 2014 N 2782-p. The list of drugs for medical use, including drugs for medical use, appointed by decision of medical commission of medical organizations [Prilozhenie N 2 k rasporyazheniyu Pravitel'stva Rossiiskoi Federatsii ot 30 dekabrya 2014 g. N 2782-r. Perechen' lekarstvennykh preparatov dlya meditsinskogo primeneniya, v tom chisle lekarstvennykh preparatov dlya meditsinskogo primeneniya, naznachaemykh po resheniyu vrachebnykh komissii meditsinskikh organizatsii (In Russian)].

7. Sura M.V., Omel'yanovskii V.V. Margieva A.V. Meditsinskie tekhnologii. Otsenka i vybor. 2013; 1 (11): 21-28.

8. Federal Law of April 12, 2010 № 61-FZ "On Circulation of Medicines" [Federal'nyi zakon ot 12 aprelya 2010 g. № 61-FZ «Ob obrashchenii lekarstvennykh sredstv». (In Russian)].


Review

For citation:


Dzaneva A.V., Omel'yanovskii V.V., Kagermazova S.A. PRINCIPLES OF IMPORT SUBSTITUTION REGARDING DRUGS. FARMAKOEKONOMIKA. Modern Pharmacoeconomics and Pharmacoepidemiology. 2015;8(2):38-42. (In Russ.) https://doi.org/10.17749/2070-4909.2015.8.2.038-042

Views: 959


ISSN 2070-4909 (Print)
ISSN 2070-4933 (Online)