Preview

FARMAKOEKONOMIKA. Modern Pharmacoeconomics and Pharmacoepidemiology

Advanced search

MAGNESIUM DEFICIENCY OF PATIENTS WITH HORMONE DEPENDENT DISEASES: PHARMACOEPIDEMIOLOGICAL PROFILE AND LIFE QUALITY ASSESSMENT

https://doi.org/10.17749/2070-4909.2015.8.2.016-024

Full Text:

About the Authors

Dmitry Vladislavovich Blinov
Pirogov Russian National Research Medical University (RNRMU
Russian Federation

MD, PhD, 

Ostrovitianov str. 1, Moscow, 117997Juliana Vladimirovna Zimovina
First Moscow Medical Sechenov University
Russian Federation

MD, PhD,

ul. Zemlyanoy Val, 62, p. 1, Moscow, 109004Elena Anatol'evna Sandakova
Perm State Medical University named after ac. E.A. Vagner
Russian Federation

MD, PhD, prof,

Petropavlovskaya str., 26, Perm, 614000Tat'yana Igorevna Ushakova
LLC “Meditsina”
Russian Federation

PhD, scientific project coordinator,

2nd Tverskaya lane, 10, Moscow, 125047References

1. Akin'shina S.V., Makatsariya A.D., Bitsadze V.O., Andreeva M.D. Akusherstvo, ginekologiya i reproduktsiya / Obstetrics, gynecology and reproduction. 2014; 4: 27-36.

2. Blinov D.V., Zimovina U.V., Dzhobava E.M. FARMAKOEKONOMIKA. Sovremennaya farmakoekonomika i farmakoepidemiologiya / Pharmacoeconomics. Modern pharmacoeconomics and pharmacoepidemiology. 2014; 2: 23-32.

3. Gromova O.A., Limanova O.A., Torshin I.Yu. Akusherstvo, ginekologiya i reproduktsiya / Obstetrics, gynecology and reproduction. 2013; 3: 35-50.

4. Gromova O.A., Torshin I.Yu., Rudakov K.V., Grustlivaya U.E., Kalacheva A.G., Yudina N.V., Egorova E.Yu., Limanova O.A., Fedotova L.E., Gracheva O.N., Nikiforova N.V., Satarina T.E., Gogoleva I.V., Grishina T.R., Kuramshina D.B., Novikova L.B., Lisitsyna E.Yu., Kerimkulova N.V., Vladimirova I.S., Chekmareva M. N., Lyalyakina E.V., Shalaeva L.A.,Taleporovskaya S.Yu., Siling T.B., Semenov V.A., Semenova O.V., Nazarova N.A., Galustyan A.N., Sardaryan I.S. Farmateka. 2013; 6: 115-129.

5. Guzeva V.I, Guzeva V.V., Guzeva O.V. Epilepsiya i paroksizmal'nye sostoyaniya / Epilepsy and paroxysmal conditions. 2014; 4: 83-84.

6. Dadak K. Akusherstvo, ginekologiya i reproduktsiya / Obstetrics, gynecology and reproduction. 2013; 2: 6-14.

7. Dadak K., Kolbl Kh. Akusherstvo, ginekologiya i reproduktsiya / Obstetrics, gynecology and reproduction. 2014; 4: 48-50.

8. Magnesium deficiency in obstetrics and gynecology: results of a national meeting [Defitsit magniya v akusherstve i ginekologii: rezul'taty natsional'nogo soveshchaniya (In Russian)]. Akusherstvo, ginekologiya i reproduktsiya / Obstetrics, gynecology and reproduction. 2014; 2: 6-10.

9. Dzhobava E.M., Nekrasova K.R., Artizanova D.P., Kheidar L.A., Sudakova G.Yu., Danelyan S.Zh., Blinov D.V., Dobrokhotova Yu.E. Akusherstvo, ginekologiya i reproduktsiya / Obstetrics, gynecology and reproduction. 2013; 1: 45-53.

10. The World Health Organization Quality Of Life (WHOQOL)-BREF. WHO. 2004.

11. Levin Ya.I. Epilepsiya i paroksizmal'nye sostoyaniya / Epilepsy and paroxysmal conditions. 2010; 2: 10-16.

12. Makarov I.O., Borovkova E.I. Akusherstvo, ginekologiya i reproduktsiya / Obstetrics, gynecology and reproduction. 2013; 1: 41-44.

13. Makatsariya A.D., Bitsadze V.O., Khizroeva D.Kh., Dzhobava E.M. Voprosy ginekologii, akusherstva i perinatologii. 2012; 11 (5).

14. Martynova G.P., Shnaider N.A., Stroganova M.A. Epilepsiya i paroksizmal'nye sostoyaniya / Epilepsy and paroxysmal conditions. 2014; 2: 6-11.

15. Perekhov A.Ya. Akusherstvo, ginekologiya i reproduktsiya / Obstetrics, gynecology and reproduction. 2009; 4: 6-10.

16. Petrov V.I., Shishimorov I.N., Magnitskaya O.V., Ponomareva Yu.V. FARMAKOEKONOMIKA. Sovremennaya farmakoekonomika i farmakoepidemiologiya / Pharmacoeconomics. Modern pharmacoeconomics and pharmacoepidemiology. 2014; 1: 21-25.

17. Serov V.N., Blinov D.V., Zimovina U.V., Dzhobava E.M. Akusherstvo, ginekologiya i reproduktsiya / Obstetrics, gynecology and reproduction. 2014; 6: 33-40.

18. Spiridonova N.V., Basina E.I., Krylova O.V. Akusherstvo, ginekologiya i reproduktsiya / Obstetrics, gynecology and reproduction. 2012; 3: 49-55.

19. Unanyan A.L., Alimov V.A., Arakelov S.E., Afanas'ev M.S., Baburin D.V., Blinov D.V., Guriev T.D., Zimovina U.V., Kadyrova A.E., Kossovich Yu.M., Polonskaya L.S. FARMAKOEKONOMIKA. Sovremennaya farmakoekonomika i farmakoepidemiologiya / Pharmacoeconomics. Modern pharmacoeconomics and pharmacoepidemiology. 2014; 3: 44-50.

20. Makrides M., Crowther C.A. Magnesium supplementation in pregnancy. Cochrane Database Syst Rev. 2001; 4: CD000937.

21. Slagle P. Magnificent Magnesium. The Way Up Newsletter. Vol. 30, 08-15-01.

22. Young G.L., Jewell D. Interventions for leg cramps in pregnancy. Cochrane Database Syst Rev. 2002; 1: CD000121.


Review

For citations:


Blinov D.V., Zimovina J.V., Sandakova E.A., Ushakova T.I. MAGNESIUM DEFICIENCY OF PATIENTS WITH HORMONE DEPENDENT DISEASES: PHARMACOEPIDEMIOLOGICAL PROFILE AND LIFE QUALITY ASSESSMENT. FARMAKOEKONOMIKA. Modern Pharmacoeconomics and Pharmacoepidemiology. 2015;8(2):16-24. (In Russ.) https://doi.org/10.17749/2070-4909.2015.8.2.016-024

Views: 4863


ISSN 2070-4909 (Print)
ISSN 2070-4933 (Online)